Vodni kapky - water drops
Vodni kapky - water drops
DOPAD KAPKY NA VODNÍ HLADINU

Pro názornost, jak probíhá dopad kapky na vodní hladinu, následné vzedmutí a srážka s další kapkou,
zde uvádím několik odkazů na zpomalená videa na serverech YOUTUBE a FLICKR, na kterých je celý
proces krásně zachycen.
Stránka autora videa
www.flickr.com
Ilustrační odkazy na videa na serveru YOUTUBE. Kliknutím na logo na liště videa se dostanete na zdrojovou stránku autora.
Nádherná videa má na své stránce Tobias Brauning